.js-id-beamlines
Thông tin chung
Máy gia tốc HUS Pelletron là một trong những cơ sở máy gia tốc nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, là thiết bị chính của phòng thí nghiệm về ion beam và vật lý hạt nhân ứng dụng ("Laboratory for Ion beam and Nuclear Applications" (LINA)), Bộ môn Vật lý Hạt nhân, Khoa Vật lý.
Thông tin chung
Nguồn ion âm phún xạ Cesium (SNICS)
Mục đích chính của nguồn ion trao đổi điện tích NEC RF, được gọi là Alphatross, là tạo ra các chùm ion He- để tiêm vào các máy gia tốc song song. Ngoài ra, nguồn này có khả năng tạo ra các chùm ion H-, NH- và O-.
Nguồn ion âm phún xạ Cesium (SNICS)
Nguồn ion trao đổi điện tích RF của NEC (RF Alphatross)
Mục đích chính của nguồn ion trao đổi điện tích NEC RF, được gọi là Alphatross, là tạo ra các chùm ion He- để tiêm vào các máy gia tốc song song. Ngoài ra, nguồn này có khả năng tạo ra các chùm ion H-, NH- và O-.
Nguồn ion trao đổi điện tích RF của NEC (RF Alphatross)
Công tác đào tạo
Trong nhiều năm, phòng máy gia tốc cho phép sinh viên có những trải nghiệm thực tế về một cơ sở máy gia tốc như: hệ quang học chùm tia (beam optics), các bộ phận chân không, nguồn ion v.
Công tác đào tạo
Danh sách các chùm ion
Tiết diện chùm tia điển hình đổi với kênh phân tích IBA: 0.8 cm X 0.8 cm. Tiết diện chùm tia điển hình đổi với kênh cấy ion IBA: 10 cm x 10 cm (Độ đồng đều của chùm tia có thể được điều chỉnh sử dụng bộ quét chùm tia (Raster Scanner).
Danh sách các chùm ion
Kênh phân tích IBA
Buồng tán xạ thuộc phân tích chùm tia ion NEC (IBA), mô hình RC43, cung cấp một hệ thống IBA hoàn chỉnh cung cấp thu thập dữ liệu tự động không giám sát và có thể thực hiện phân tích định tính bằng nhiều kỹ thuật như RBS, ERD, NRA và PIXE cùng một lúc.
Kênh phân tích IBA
Vật lý hạt nhân và ứng dụng
Các thí nghiệm vật lý hạt nhân sử dụng chùm MeV có thể được tiến hành, cùng với việc sử dụng Kỹ thuật phân tích phản ứng hạt nhân (NRA) - một ứng dụng phân tích nguyên tố bằng phản ứng hạt nhân.
Vật lý hạt nhân và ứng dụng
Giờ vận hành
Tổng hợp nhật ký vận hành máy gia tốc
Giờ vận hành
Kênh cấy ion
Buồng cấy ion được thiết kế để đảm bảo theo dõi liều chính xác với sự phân bố đồng đều.
Kênh cấy ion
Phân tích PIXE
Một quy trình đáng tin cậy để phân tích PIXE của mẫu mục tiêu dày đã được phát triển, hiệu chuẩn và standarlized. Là một phần của giao thức QA / QC của phòng thí nghiệm, một số mẫu tiêu chuẩn được đo bằng quy trình phân tích PIXE (TTPIXE) mục tiêu dày của chúng tôi.
Phân tích PIXE
Phân tích RBS
Trong số các hoạt động nghiên cứu trên hệ thống RBS của Phòng thí nghiệm HUS Pelletron: Một chương trình máy tính đã được phát triển trong Phòng thí nghiệm HUS Pelletron để Sinulate phổ RBS với các tính năng tương tự với chương trình phổ biến RUMP.
Phân tích RBS
Cấy ion
Semiconductor doping Damage study Silicon substrates Sputtering Surface finishing Gemstone modification
Cấy ion