Công bố khoa học

Danh sách các công bố khoa học có sử dụng chùm tia từ máy gia tốc HUS Pelletron.
STT Tiêu đề Tác giả Tạp chí Quyển; Số; Trang Năm Nhà xuất bản